Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Pá Nậm B - Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 01259 660 789
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Chiềng Sơ

Pá Nậm B - Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
01259 660 789
dbn-dienbiendong-mnchiengso@edu.viettel.vn